Liikenteen esteettömyysvisio

28.8.2023

Invalidiliitto antoi liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon liikenteen esteettömyysvisiosta. Liitto korosti lausunnossaan erityisesti esteettömiä matkaketjuja, esteettömän liikkumisen turvallisuutta kaikkina vuodenaikoina sekä ajantasaisen ja luotettavan esteettömyystiedon merkitystä.